Với thiết kế dải đèn Led Audi lớn hình chữ Z, đèn led audi mẫu 24 độ cho xe SH 150i 125i 2012 2013 2014 2015 2016 thêm cứng cáp và mạnh mẽ hơi rất nhiều.

Độ đèn xe SH Việt 2012 mẫu 34

Độ đèn xe SH Việt 2012 mẫu 34