Đèn xi nhan led Audi mẫu 7 được thiết kế lấy ý tưởng từ nhánh cây, với một dải sáng bên trong làm chuẩn và các nhánh nhỏ hướng ra ngoài.

Độ đèn xe SH Việt mẫu 7

Độ đèn xe SH Việt mẫu 7

Độ đèn xe SH Việt mẫu 7