SH 2017 150i 125i độ body kit SH 300i: Mẫu xe nữa mùa
SH 2017 150i 125i độ body kit SH 300i: Mẫu xe nữa mùa

Muốn xe đẹp thì phải độ đúng cách, gần đây trên mạng đang rộ lên phong trào lên bộ body kit SH 300i cho xe Honda SH 2017 150i 125i. Vậy nó là gì?

SH 2017 150i 125i độ body kit SH 300i: Mẫu xe nữa mùa
SH 2017 150i 125i độ body kit SH 300i: Mẫu xe nữa mùa

Body kit SH 300i là bộ đồ chơi gồm các món phụ tùng: Ốp pô SH 300i, Ốp sườn Sh 300i, Cản sau SH 300i. Đây là những món phụ kiện gắn để cho xe Honda SH 2017 150i 125i có phong cách giống với mẫu xe đẳng cấp SH 300i, giúp SH 2017 cứng cáp.

Cản sau SH 300i gắn cho xe SH 2017
Cản sau SH 300i gắn cho xe SH 2017
Ốp sườn SH 300i
Ốp sườn SH 300i
Ốp pô SH 300i độ cho xe SH 2017
Ốp pô SH 300i độ cho xe SH 2017

Tuy nhiên, tiền nào của đó mẫu xe đẳng cấp SH 300i có giá khoảng 300 triệu đồng còn bộ body kit SH 300i chỉ có giá khoảng 3 triệu đồng đương nhiên mẫu xe SH 2017 độ body kit SH 300i vẫn chỉ là mẫu xe tạp nham nửa mùa.

Sh 2017 lên body kit SH 300i: một mẫu xe tạp nham
Sh 2017 lên body kit SH 300i: một mẫu xe tạp nham

Bài viết trên đây chỉ mang ý kiến tham khảo, còn ý kiến của bạn thì sao?