Đèn xi nhan mẫu 2 được thiết kế với 1 dãy đèn led chạy bên ngoài có móc phía đuôi và ôm các đèn O’block nằm bên trong giúp cho xe đẹp và nổi bật hơn.

Độ đèn xe SH Việt mẫu 2 + oblock

Độ đèn xe SH Việt mẫu 2 + oblock

Độ đèn xe SH Việt mẫu 2 + oblock