Đèn xi nhan mẫu 4 kiểu O’Block được thiết kế với 1 dãy đèn led bao bên ngoài và các đèn O’block nằm bên trên giúp cho dòng xe SH Việt Nam 2012 – 2016 thêm đẹp và nổi bật hơn.

Độ đèn xe SH Việt mẫu 4

Độ đèn xe SH Việt mẫu 4

Độ đèn xe SH Việt mẫu 4