Đèn hậu mẫu 2 được thiết kế với biểu tượng đôi cánh chim và chữ M ở giữa kết hợp với đèn O’Block ở 2 bên xi nhan sau. Dưới đây là hình mẫu đèn hậu mẫu 2 mời các bạn xem qua.

Độ đèn hậu xe SH Việt 2012 mẫu 2

Độ đèn hậu xe SH Việt 2012 mẫu 2

Độ đèn hậu xe SH Việt 2012 mẫu 2