Đèn xi nhan mí bên ngoài có thiết kế các đèn tròn O’Block nằm bên trong và dãy đèn led chạy phía ngoài cho xe nhìn nổi bật va phóng khoáng hơn.

Độ đèn xe SH nhập mẫu mí đơn bên ngoài

Độ đèn xe SH nhập mẫu mí đơn bên ngoài

Độ đèn xe SH nhập mẫu mí đơn bên ngoài