Đèn xi nhan mí đơn trong có thiết kế dãy đèn led chạy phía trong và các đèn tròn O’Block nằm bên ngoài tạo nên kiểu cách sang trọng.

Độ đèn xe SH nhập mẫu mí đơn trong